Changeset 33538


Ignore:
Timestamp:
2012-09-25T14:57:38+02:00 (5 years ago)
Author:
juhosg
Message:

ar71xx: automatically find WLAN calibration data on DIR-825-B1

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/mach-dir-825-b1.c

  r31108 r33538  
  4141#define DIR825B1_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL         (3 * DIR825B1_KEYS_POLL_INTERVAL) 
  4242 
  43 #define DIR825B1_CAL_LOCATION_0                 0x1f661000 
  44 #define DIR825B1_CAL_LOCATION_1                 0x1f665000 
  45  
  46 #define DIR825B1_MAC_LOCATION_0                 0x1f66ffa0 
  47 #define DIR825B1_MAC_LOCATION_1                 0x1f66ffb4 
   43#define DIR825B1_CAL0_OFFSET                    0x1000 
   44#define DIR825B1_CAL1_OFFSET                    0x5000 
   45#define DIR825B1_MAC0_OFFSET                    0xffa0 
   46#define DIR825B1_MAC1_OFFSET                    0xffb4 
   47 
   48#define DIR825B1_CAL_LOCATION_0                 0x1f660000 
   49#define DIR825B1_CAL_LOCATION_1                 0x1f7f0000 
  4850 
  4951static struct gpio_led dir825b1_leds_gpio[] __initdata = { 
   
  112114}; 
  113115 
  114 static void dir825b1_read_ascii_mac(u8 *dest, unsigned int src_addr) 
   116static void dir825b1_read_ascii_mac(u8 *dest, u8 *src) 
  115117{ 
  116118        int ret; 
  117         u8 *src = (u8 *)KSEG1ADDR(src_addr); 
  118119 
  119120        ret = sscanf(src, "%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx", 
   
  125126} 
  126127 
   128static bool __init dir825b1_is_caldata_valid(u8 *p) 
   129{ 
   130        u16 *magic0, *magic1; 
   131 
   132        magic0 = (u16 *)(p + DIR825B1_CAL0_OFFSET); 
   133        magic1 = (u16 *)(p + DIR825B1_CAL1_OFFSET); 
   134 
   135        return (*magic0 == 0xa55a && *magic1 == 0xa55a); 
   136} 
   137 
   138static void __init dir825b1_wlan_init(void) 
   139{ 
   140        u8 *caldata; 
   141        u8 mac1[ETH_ALEN], mac2[ETH_ALEN]; 
   142 
   143        caldata = (u8 *) KSEG1ADDR(DIR825B1_CAL_LOCATION_0); 
   144        if (!dir825b1_is_caldata_valid(caldata)) { 
   145                caldata = (u8 *)KSEG1ADDR(DIR825B1_CAL_LOCATION_1); 
   146                if (!dir825b1_is_caldata_valid(caldata)) { 
   147                        pr_err("no calibration data found\n"); 
   148                        return; 
   149                } 
   150        } 
   151 
   152        dir825b1_read_ascii_mac(mac1, caldata + DIR825B1_MAC0_OFFSET); 
   153        dir825b1_read_ascii_mac(mac2, caldata + DIR825B1_MAC1_OFFSET); 
   154 
   155        ath79_init_mac(ath79_eth0_data.mac_addr, mac1, 2); 
   156        ath79_init_mac(ath79_eth1_data.mac_addr, mac1, 3); 
   157 
   158        ap9x_pci_setup_wmac_led_pin(0, 5); 
   159        ap9x_pci_setup_wmac_led_pin(1, 5); 
   160 
   161        ap94_pci_init(caldata + DIR825B1_CAL0_OFFSET, mac1, 
   162                      caldata + DIR825B1_CAL1_OFFSET, mac2); 
   163} 
   164 
  127165static void __init dir825b1_setup(void) 
  128166{ 
  129         u8 mac1[ETH_ALEN], mac2[ETH_ALEN]; 
  130  
  131         dir825b1_read_ascii_mac(mac1, DIR825B1_MAC_LOCATION_0); 
  132         dir825b1_read_ascii_mac(mac2, DIR825B1_MAC_LOCATION_1); 
   167        dir825b1_wlan_init(); 
  133168 
  134169        ath79_register_mdio(0, 0x0); 
  135170 
  136         ath79_init_mac(ath79_eth0_data.mac_addr, mac1, 2); 
  137171        ath79_eth0_data.mii_bus_dev = &dir825b1_rtl8366s_device.dev; 
  138172        ath79_eth0_data.phy_if_mode = PHY_INTERFACE_MODE_RGMII; 
   
  141175        ath79_eth0_pll_data.pll_1000 = 0x11110000; 
  142176 
  143         ath79_init_mac(ath79_eth1_data.mac_addr, mac1, 3); 
  144177        ath79_eth1_data.mii_bus_dev = &dir825b1_rtl8366s_device.dev; 
  145178        ath79_eth1_data.phy_if_mode = PHY_INTERFACE_MODE_RGMII; 
   
  162195 
  163196        platform_device_register(&dir825b1_rtl8366s_device); 
  164  
  165         ap9x_pci_setup_wmac_led_pin(0, 5); 
  166         ap9x_pci_setup_wmac_led_pin(1, 5); 
  167  
  168         ap94_pci_init((u8 *) KSEG1ADDR(DIR825B1_CAL_LOCATION_0), mac1, 
  169                       (u8 *) KSEG1ADDR(DIR825B1_CAL_LOCATION_1), mac2); 
  170197} 
  171198 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.