Changeset 28984


Ignore:
Timestamp:
2011-11-12T13:09:54+01:00 (6 years ago)
Author:
juhosg
Message:

ar71xx: add a secondary mdio bus

Location:
trunk/target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ar71xx
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ar71xx/devices.c

  r28983 r28984  
  133133struct platform_device ar71xx_mdio0_device = { 
  134134        .name           = "ag71xx-mdio", 
  135         .id             = -1, 
   135        .id             = 0, 
  136136        .resource       = ar71xx_mdio0_resources, 
  137137        .num_resources  = ARRAY_SIZE(ar71xx_mdio0_resources), 
  138138        .dev = { 
  139139                .platform_data = &ar71xx_mdio0_data, 
   140        }, 
   141}; 
   142 
   143static struct resource ar71xx_mdio1_resources[] = { 
   144        { 
   145                .name   = "mdio_base", 
   146                .flags  = IORESOURCE_MEM, 
   147                .start  = AR71XX_GE1_BASE, 
   148                .end    = AR71XX_GE1_BASE + 0x200 - 1, 
   149        } 
   150}; 
   151 
   152static struct ag71xx_mdio_platform_data ar71xx_mdio1_data; 
   153 
   154struct platform_device ar71xx_mdio1_device = { 
   155        .name           = "ag71xx-mdio", 
   156        .id             = 1, 
   157        .resource       = ar71xx_mdio1_resources, 
   158        .num_resources  = ARRAY_SIZE(ar71xx_mdio1_resources), 
   159        .dev = { 
   160                .platform_data = &ar71xx_mdio1_data, 
  140161        }, 
  141162}; 
   
  172193void __init ar71xx_add_device_mdio(unsigned int id, u32 phy_mask) 
  173194{ 
   195        struct platform_device *mdio_dev; 
   196        struct ag71xx_mdio_platform_data *mdio_data; 
   197 
  174198        if (id > 0) { 
  175199                printk(KERN_ERR "ar71xx: invalid MDIO id %u\n", id); 
   
  178202 
  179203        switch (ar71xx_soc) { 
  180         case AR71XX_SOC_AR7240: 
  181                 ar71xx_mdio0_data.is_ar7240 = 1; 
  182                 break; 
  183204        case AR71XX_SOC_AR7241: 
  184                 ar71xx_mdio0_data.is_ar7240 = 1; 
  185                 ar71xx_mdio0_resources[0].start = AR71XX_GE1_BASE; 
  186                 ar71xx_mdio0_resources[0].end = AR71XX_GE1_BASE + 0x200 - 1; 
  187                 break; 
   205        case AR71XX_SOC_AR9330: 
   206        case AR71XX_SOC_AR9331: 
   207                mdio_dev = &ar71xx_mdio1_device; 
   208                mdio_data = &ar71xx_mdio1_data; 
   209                break; 
   210 
  188211        case AR71XX_SOC_AR7242: 
  189212                ar71xx_set_pll(AR71XX_PLL_REG_SEC_CONFIG, 
  190213                               AR7242_PLL_REG_ETH0_INT_CLOCK, 0x62000000, 
  191214                               AR71XX_ETH0_PLL_SHIFT); 
  192                 break; 
   215                /* fall through */ 
   216        default: 
   217                mdio_dev = &ar71xx_mdio0_device; 
   218                mdio_data = &ar71xx_mdio0_data; 
   219                break; 
   220        } 
   221 
   222        mdio_data->phy_mask = phy_mask; 
   223 
   224        switch (ar71xx_soc) { 
   225        case AR71XX_SOC_AR7240: 
   226        case AR71XX_SOC_AR7241: 
  193227        case AR71XX_SOC_AR9330: 
  194228        case AR71XX_SOC_AR9331: 
  195                 ar71xx_mdio0_data.is_ar7240 = 1; 
  196                 ar71xx_mdio0_resources[0].start = AR71XX_GE1_BASE; 
  197                 ar71xx_mdio0_resources[0].end = AR71XX_GE1_BASE + 0x200 - 1; 
  198                 break; 
  199         default: 
  200                 break; 
  201         } 
  202  
  203         ar71xx_mdio0_data.phy_mask = phy_mask; 
  204  
  205         platform_device_register(&ar71xx_mdio0_device); 
   229                mdio_data->is_ar7240 = 1; 
   230                break; 
   231        default: 
   232                break; 
   233        } 
   234 
   235        platform_device_register(mdio_dev); 
  206236} 
  207237 
   
  724754        } 
  725755 
  726         if (pdata->mii_bus_dev == NULL) 
  727                 pdata->mii_bus_dev = &ar71xx_mdio0_device.dev; 
   756        if (pdata->mii_bus_dev == NULL) { 
   757                switch (ar71xx_soc) { 
   758                case AR71XX_SOC_AR7241: 
   759                case AR71XX_SOC_AR9330: 
   760                case AR71XX_SOC_AR9331: 
   761                        pdata->mii_bus_dev = &ar71xx_mdio1_device.dev; 
   762                        break; 
   763 
   764                default: 
   765                        pdata->mii_bus_dev = &ar71xx_mdio0_device.dev; 
   766                        break; 
   767                } 
   768        } 
  728769 
  729770        /* Reset the device */ 
 • trunk/target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ar71xx/devices.h

  r28983 r28984  
  4242 
  4343extern struct platform_device ar71xx_mdio0_device; 
   44extern struct platform_device ar71xx_mdio1_device; 
  4445void ar71xx_add_device_mdio(unsigned int id, u32 phy_mask) __init; 
  4546 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.