Changeset 11910


Ignore:
Timestamp:
2008-07-22T18:35:29+02:00 (10 years ago)
Author:
juhosg
Message:

[ar71xx] parse mac address on RouterBOARDs

Location:
trunk/target/linux/ar71xx/files
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ar71xx/platform.c

  r11894 r11910  
  2323#include <asm/mach-ar71xx/platform.h> 
  2424 
   25static u8 ar71xx_mac_base[ETH_ALEN] __initdata; 
   26 
  2527/* 
  2628 * OHCI (USB full speed host controller) 
   
  233235                        BUG(); 
  234236                } 
   237                memcpy(ar71xx_eth0_data.mac_addr, ar71xx_mac_base, ETH_ALEN); 
  235238                ar71xx_eth0_data.phy_if_mode = phy_if_mode; 
  236239                ar71xx_eth0_data.phy_mask = phy_mask; 
   
  248251                        BUG(); 
  249252                } 
   253                memcpy(ar71xx_eth1_data.mac_addr, ar71xx_mac_base, ETH_ALEN); 
   254                ar71xx_eth1_data.mac_addr[5] += id; 
  250255                ar71xx_eth1_data.phy_if_mode = phy_if_mode; 
  251256                ar71xx_eth1_data.phy_mask = phy_mask; 
   
  287292} 
  288293 
   294void __init ar71xx_set_mac_base(char *mac_str) 
   295{ 
   296        u8 tmp[ETH_ALEN]; 
   297        int t; 
   298 
   299        t = sscanf(mac_str, "%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx", 
   300                        &tmp[0], &tmp[1], &tmp[2], &tmp[3], &tmp[4], &tmp[5]); 
   301 
   302        if (t == ETH_ALEN) 
   303                memcpy(ar71xx_mac_base, tmp, ETH_ALEN); 
   304        else 
   305                printk(KERN_DEBUG "AR71XX: failed to parse mac address " 
   306                                "\"%s\"\n", mac_str); 
   307} 
   308 
  289309static int __init ar71xx_machine_setup(void) 
  290310{ 
 • trunk/target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ar71xx/prom.c

  r11894 r11910  
  1919 
  2020#include <asm/mach-ar71xx/ar71xx.h> 
   21#include <asm/mach-ar71xx/platform.h> 
  2122 
  2223struct board_rec { 
   
  2526}; 
  2627 
  27 static int prom_argc __initdata; 
  28 static char **prom_argv __initdata; 
  29 static char **prom_envp __initdata; 
   28static int ar71xx_prom_argc __initdata; 
   29static char **ar71xx_prom_argv __initdata; 
   30static char **ar71xx_prom_envp __initdata; 
  3031 
  3132static struct board_rec boards[] __initdata = { 
   
  4243}; 
  4344 
  44 char *(*prom_getenv)(const char *envname) __initdata; 
  45  
  46 static __init char *dummy_getenv(const char *envname) 
  47 { 
  48         return NULL; 
  49 } 
  50  
  51 static void __init routerboot_printargs(void) 
   45static __init void routerboot_printargs(void) 
  5246{ 
  5347        int i; 
  5448 
  55         for (i = 0; i < prom_argc; i++) 
   49        for (i = 0; i < ar71xx_prom_argc; i++) 
  5650                printk(KERN_DEBUG "prom: routerboot envp[%d]: %s\n", 
  57                                 i, prom_envp[i]); 
   51                                i, ar71xx_prom_argv[i]); 
  5852} 
  5953 
  6054static __init char *routerboot_getenv(const char *envname) 
  6155{ 
   56        int len = strlen(envname); 
   57        int i; 
   58 
   59        for (i = 0; i < ar71xx_prom_argc; i++) { 
   60                char *env = ar71xx_prom_argv[i]; 
   61                if (strncmp(envname, env, len) == 0 && (env)[len] == '=') 
   62                        return env + len + 1; 
   63        } 
   64 
   65        return NULL; 
   66} 
   67 
   68static __init char *redboot_getenv(const char *envname) 
   69{ 
   70        int len = strlen(envname); 
  6271        char **env; 
  63         int i = strlen(envname); 
  6472 
  65         for (env = prom_envp; *env != NULL; env++) 
  66                 if (strncmp(envname, *env, i) == 0 && (*env)[i] == '=') 
  67                         return *env + i + 1; 
   73        for (env = ar71xx_prom_envp; *env != NULL; env++) 
   74                if (strncmp(envname, *env, len) == 0 && (*env)[len] == '=') 
   75                        return *env + len + 1; 
  6876 
  6977        return NULL; 
   
  8391void __init prom_init(void) 
  8492{ 
  85         char *board; 
   93        char *board = NULL; 
   94        char *mac = NULL; 
  8695 
  8796        printk(KERN_DEBUG "prom: fw_arg0=%08x, fw_arg1=%08x, " 
   
  9099                        (unsigned int)fw_arg2, (unsigned int)fw_arg3); 
  91100 
  92         prom_getenv = dummy_getenv; 
  93  
  94         if ((fw_arg0 == 7) && (fw_arg2 == 0)) { 
  95                 prom_argc = fw_arg0; 
  96                 prom_envp = (char **)fw_arg1; 
  97                 prom_getenv = routerboot_getenv; 
   101        if ((fw_arg0 == 7) && (fw_arg2 == 0) && (fw_arg3 == 0)) { 
   102                 /* assume RouterBOOT */ 
   103                ar71xx_prom_argc = fw_arg0; 
   104                ar71xx_prom_argv = (char **)fw_arg1; 
  98105                routerboot_printargs(); 
   106                board = routerboot_getenv("board"); 
   107                mac = routerboot_getenv("kmac"); 
   108        } else { 
   109                /* assume Redboot */ 
   110                ar71xx_prom_argc = fw_arg0; 
   111                ar71xx_prom_argv = (char **)fw_arg1; 
   112                ar71xx_prom_envp = (char **)fw_arg2; 
   113                mac = redboot_getenv("ethaddr"); 
  99114        } 
  100115 
  101         board = prom_getenv("board"); 
  102116        if (board) 
  103117                mips_machtype = find_board_byname(board); 
  104118        else 
  105119                mips_machtype = MACH_AR71XX_GENERIC; 
   120 
   121        if (mac) 
   122                ar71xx_set_mac_base(mac); 
  106123 
  107124        ar71xx_print_cmdline(); 
 • trunk/target/linux/ar71xx/files/drivers/net/ag71xx/ag71xx.h

  r11894 r11910  
  1919#include <linux/init.h> 
  2020#include <linux/types.h> 
   21#include <linux/random.h> 
  2122#include <linux/spinlock.h> 
  2223#include <linux/interrupt.h> 
   
  3637 
  3738#define AG71XX_DRV_NAME         "ag71xx" 
  38 #define AG71XX_DRV_VERSION      "0.3.9" 
   39#define AG71XX_DRV_VERSION      "0.3.10" 
  3940 
  4041#define AG71XX_NAPI_TX          1 
 • trunk/target/linux/ar71xx/files/drivers/net/ag71xx/ag71xx_main.c

  r11894 r11910  
  693693static int __init ag71xx_probe(struct platform_device *pdev) 
  694694{ 
  695         static u8 default_mac[ETH_ALEN] = {0x00, 0xba, 0xdb, 0xad, 0xba, 0xd0}; 
  696695        struct net_device *dev; 
  697696        struct resource *res; 
  698697        struct ag71xx *ag; 
   698        struct ag71xx_platform_data *pdata; 
  699699        int err; 
  700700 
  701         if (!pdev->dev.platform_data) { 
   701        pdata = pdev->dev.platform_data; 
   702        if (!pdata) { 
  702703                dev_err(&pdev->dev, "no platform data specified\n"); 
  703704                err = -ENXIO; 
   
  766767        netif_napi_add(dev, &ag->napi, ag71xx_poll, AG71XX_NAPI_WEIGHT); 
  767768 
  768         memcpy(dev->dev_addr, default_mac, ETH_ALEN); 
  769         dev->dev_addr[5] += pdev->id & 0xff; 
   769        if (is_valid_ether_addr(pdata->mac_addr)) 
   770                memcpy(dev->dev_addr, pdata->mac_addr, ETH_ALEN); 
   771        else { 
   772                dev->dev_addr[0] = 0xde; 
   773                dev->dev_addr[1] = 0xad; 
   774                get_random_bytes(&dev->dev_addr[2], 3); 
   775                dev->dev_addr[5] = pdev->id & 0xff; 
   776        } 
  770777 
  771778        err = register_netdev(dev); 
 • trunk/target/linux/ar71xx/files/include/asm-mips/mach-ar71xx/platform.h

  r11894 r11910  
  1313#define __ASM_MACH_AR71XX_PLATFORM_H 
  1414 
   15#include <linux/if_ether.h> 
  1516#include <linux/skbuff.h> 
  1617#include <linux/phy.h> 
   
  2324        phy_interface_t phy_if_mode; 
  2425        u32             mii_if; 
   26        u8              mac_addr[ETH_ALEN]; 
  2527}; 
  2628 
   
  3739                                struct spi_board_info const *info, 
  3840                                unsigned n) __init; 
   41 
   42extern void ar71xx_set_mac_base(char *mac_str) __init; 
  3943extern void ar71xx_add_device_eth(unsigned int id, phy_interface_t phy_if_mode, 
  4044                                u32 phy_mask) __init; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.